Skip to main content

Tecoil yhtiönä

Käytämme omassa laitoksessamme valmistettua vihreää vetyä ja tavoitteemme on olla hiilineutraali vuonna 2025.

STR Tecoil on suomalainen yhtiö ja jäteöljyn käsittelyn ja jalostamisen johtava osaaja. Keräämme käytettyä jäteöljyä ja regeneroimme sen korkealaatuiseksi API Group II/III perusöljyksi ja muiksi tuotteiksi.

Tuotteemme ovat laajasti tunnettuja ja niiden kysyntä on lisääntynyt uusiutuviin tuotteisiin kohdistuvan kiinnostuksen kasvun myötä. Liiketoimintamallimme on ekologisesti kestävä ja taloudellisesti kannattava. Tämän voimme osoittaa luotettaviin mittauksin ja numeroin.

Avainlukuja

”Käytetty voiteluöljy voidaan regeneroida kerta toisensa jälkeen. Tämä vähentää raakaöljyn tarvetta merkittävästi nyt ja tulevaisuudessa.